×

စီးပွားရေးသုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ

B2B၏မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအားလုံးနှင့်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏တစ်နေရာတည်းပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှု့ဖြစ်ပါသည်

For any enquiries:
B2B Sales Department
Email: b2b@mptjo.com.mm
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)